Nabór ofert na roboty remontowo - budowlane 
  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

07.02.2019

 

Nazwa projektu:
"Podniesienie efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Piętnastolecia 37 w Wałbrzychu oraz Piętnastolecia 39 w Wałbrzychu"

PLIKI DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

05.11.2018

  
WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 34 w Wałrzychu oglasza nabór ofert na WYMIANĘ INSTALACJI GAZOWEJ zgodnie z załączonym projektem.

UWAGA!
W ofercie należy uwzględnić przyłączenie poszczególnych mieszkan do nowego miejca usytuowania gazomierza.

Oferty składać do dnia 23 listopada 2018 w siedzibie zarządcy tj. Wyszńskiego 3 Wałbrzych

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

13.09.2018

  
WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dubois 37 w Walbrzychu oglasza nabór ofert na wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych zgodnie z załączonym projektemi książką obmiarów.

Oferty należy skladać do 28 września 2018r. w siedzibie Zarządcy tj. ul. Wyszyńskiego 3 Wałbrzych

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

05.09.2018

  
WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krynickiej 2 w Walbrzychu ogłasza nabór ofert na następujące roboty:
 1. Remont - wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien, rur spustowych. Zamontowanie płotków śniegowych i innych akcesorii.
  Uwzględnić równiez należy wymianę tynków w części strychowej bez przemurowania kominów ponad dachem.
 2. Wymiana drzwi wejściowych do budynku"

Oferty cenowe składać w siedzibie zarządcy tj. ul. Wyszyńskiego 3 w terminie do 28-09-2018r.

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

04.07.2018

 
WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Barbusse'a 5 w Wałbrzychu ogłasza nabór ofert na docieplenie elewacji.

Składnie ofert do dnia 03-08-2018r.

WTBS nie posiada obmiarów


Ogłoszenie o naborze ofert

04.07.2018

 
WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 157 w Wałbrzychu oglasza nabór ofert na następujący zakres prac: 
 • Remont dachu
 • Remont elewacji
 • Renowacja drzwi wejściowych

Termin składania ofert 03-08-2018 r.

PLIK DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE

11.06.2018

 
Szanowni Oferenci poniżej przedstawione zadania nie posiadają przedmiaru, wobec czego oferty należy opracować w oparciu o własne doświadczenie, wiedzę techniczną oraz sugestie właścicieli nieruchomości.

Oferty na poniższe zadania prosimy składać do dnia 29-06-2018r. w siedzibie Zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. Wyszyńskiego 3 pokój 112 - Sekretariat

WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert II transza na n/w Wspólnoty Mieszkaniowe według zakresu określonego na zebraniach rocznych 2018r:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 126 w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)
· Wymiana pokrycia dachowego (dachówka dowolna) wraz z dociepleniem części dachu w obrębie mieszkań
· Przemurowanie i wymiana tynków na kominach
· Docieplenie elewacji.

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 124 w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)

· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ z dostosowaniem do możliwości odbioru prądu trójfazowego obejmującym swym zakresem również instalację od licznika do mieszkań, ułożenie instalacji domofonowej, oświetlenie bramy wejściowej typu led z czujnikiem zmierzchu,
· Wymiana drzwi wejściowych do budynku,
· Zamontowanie domofonu

3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 10 w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)

· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ z dostosowaniem do możliwości odbioru prądu trójfazowego obejmującym swym zakresem również instalację od licznika do mieszkań +piwnice, strych korytarz
· Remont klatki schodowej obejmujący: naprawę tynków, malowanie ścian i sufitów, ułożenie tynków strukturalnych na lamperii, malowanie schodów, balustrad, podestów lub ułożenie wykładzin PCV

4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 30 w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)

· Utwardzenie podwórka, wykonanie chodnika - dojście do budynku kontakt z 793 665 773

5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grota Roweckiego 7 w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)

· Docieplenie elewacji wraz z tunelem,
· Remont klatki schodowej wraz z remontem pomieszczeń WC w piwnicy

6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 53 w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)

· Wymiana stolarki okiennej - klatka schodowa
· Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w częściach wspólnych wraz z podłączeniem urządzeń w mieszkaniu

7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 49 w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)

· Wykonanie monitoringu klatki schodowej z funkcją nagrywania

8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Truskawiecka 5 w Wałbrzychu (Nowe Miasto)

· Wymiana pokrycia dachowego (dachówka dowolna)
· Przemurowanie i wymiana tynków na kominach

9. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Truskawiecka 11 w Wałbrzychu (Nowe Miasto)

· Wymiana pokrycia dachowego (dachówka dowolna)
· Przemurowanie i wymiana tynków na kominach
· Docieplenie elewacji.

10. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Truskawiecka 15 w Wałbrzychu (Nowe Miasto)

· Docieplenie elewacji - ściana szczytowa
· Wymiana stolarki okiennej w piwnicy oraz drzwi wejściowych do budynku

11. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krynicka 11 w Wałbrzychu (Nowe Miasto)

· Przemurowanie komina wspólnego z Krynicką 12 + wymiana ławy kominiarskiej.

12. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krynicka 12 w Wałbrzychu (Nowe Miasto)

· Wymiana pokrycia dachowego (dachówka dowolna)
· Przemurowanie i wymiana tynków na kominach
· Docieplenie elewacji.

13. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bardowskiego 15 w Wałbrzychu (Biały Kamień)

· Wymiana stolarki okiennej w piwnicy - wszystkie
· Wykonanie dojścia do budynku z kostki brukowej


ZAPYTANIE OFERTOWE

25.04.2018

 
Szanowni Oferenci poniżej przedstawione zadania nie posiadają przedmiaru, wobec czego oferty należy opracować w oparciu o własne doświadczenie, wiedzę techniczną oraz sugestie właścicieli nieruchomości.

Oferty na poniższe zadania prosimy składać do dnia 01-06-2018r. w siedzibie Zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. Wyszyńskiego 3 pokój 112 - Sekretariat

WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w Wspólnoty Mieszkaniowe według zakresu określonego na zebraniach rocznych 2018r:

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE

08.03.2018

 

Rozeznanie rynku
na wykonanie dokumentacji budowlanej w ramach projektu pn. „Remont i odnowa budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Wałbrzychu przy ulicy Mariana Buczka 3, przy ulicy Adama Mickiewicza 47-49, przy ulicy Młynarskiej 21, przy ulicy Świętej Jadwigi 1 oraz przy ulicy Mącznej 4”, nr wniosku o dofinansowanie: RPDS.06.03.04-02-0139/16.

PLIKI DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE

21.11.2017

 

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza nabór ofert na
wykonanie zadania pn. TERMOMODERNIZACJA WIELORODZINNYCH BUDUNKÓW
MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH PRZY ULICY GEN, GRPTA ROWECKIEGO NR: 4, 6, 10, 16, 18, 20 w WAŁBRZYCHU.

Szczegóły dotyczące zadania w liku:


Ogłoszenie o naborze ofert

31.10.2017

 
WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 14 w Wałbrzychu ogłasza nabór Ofert na remont balkonów zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Opinii Technicznej" z dnia 10 października 2017r. stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia

Oferty cenowe na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 24 listopada 2017r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).
Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada przedmiaru robót.

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

29.08.2017

  
WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Truskawiecka 11 w Wałbrzychu

 • Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich.
 • Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej w części ponad dachem oraz wymiana tynków w części strychowej
 • Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.
 • Izolacja ściany szczytowej metodą iniekcji krystalicznej

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Truskawiecka 15 w Wałbrzychu

 • Termomodernizacja ściany szczytowej - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.
 • Wymiana okna - pomieszczenie byłej pralni,
 • Wymiana drzwi wejściowych do budynku, alternatywnie renowacja istniejących

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 15 września 2017r. do godz. 14:00 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).


Ogłoszenie o naborze ofert

04.07.2017

 
WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Barbusse'a 5 w Wałbrzychu
· Wykonanie odwodnienia i izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych.
· Załącznikiem jest książka obmiarów i "Proje3kt Budowlany"

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

16.06.2017

  
WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 15 w Wałbrzychu
· Wykonanie wymiany pokrycia dachowego z papy wraz z wymianą rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
· Przemurowanie kominów

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chopina 18 w Szczawnie Zdroju
· Wykonanie wymiany pokrycia dachowego z dachówki wraz z wymianą rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
· Przemurowanie kominów

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 07 lipca 2017r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).
 


Ogłoszenie o naborze ofert

14.06.2017

  
WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kosteckiego 4 w Wałbrzychu
Remont balkonów polegający na:
· Wykonaniu nowej izolacji, oczyszczeniu i malowaniu konstrukcji, wykonaniu nowych okładzin, wykonaniu nowych obróbek, odprowadzeniu wód opadowych rynną i rurą spustową

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 07 lipca 2017r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

12.06.2017


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 9 w Wałbrzychu
· Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.
· W wycenie w/w prac należy uwzględnić wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zawarte w piśmie W/N.5183.1220.2017.MT z dnia 08-06-2017r. w załączeniu

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prostej 13 w Wałbrzychu
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.
· W wycenie w/w prac należy uwzględnić wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zawarte w piśmie W/N.5183.1221.2017.MT z dnia 08-06-2017r. w załączeniu

3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prostej 5 w Wałbrzychu
· Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
· W wycenie w/w prac należy uwzględnić wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zawarte w piśmie W/N.5183.1140.2017.MT z dnia 29-05-2017r. w załączeniu

4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prostej 17 w Wałbrzychu
· Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
· W wycenie w/w prac należy uwzględnić wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zawarte w piśmie W/N.5183.1142.2017.MT z dnia 29-05-2017r. w załączeniu

5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Osiedle Robotnicze 2 w Wałbrzychu
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.
· W wycenie w/w prac należy uwzględnić wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zawarte w piśmie W/N.5183.1222.2017.MT z dnia 08-06-2017r. w załączeniu

6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 1 w Wałbrzychu
· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ
· Remont klatki schodowej,(zakres prac należy uzgodnić z właścicielem mieszkania Nr 4)

7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Burczykowskich 18 w Wałbrzychu
· Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.

8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyjaciół Żołnierza 4 w Wałbrzychu
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.

9. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Truskawiecka 15 w Wałbrzychu
· Termomodernizacja elewacji - ściana szczytowa- styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.
· Renowacja lub wymiana bramy wejściowej
· Wymiana okna w pomieszczeniu byłej pralni

10. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 77 w Wałbrzychu
· Wymiana drzwi do piwnicy (metalowe)

11. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żegiestowska 5 w Wałbrzychu
· Wymiana rynien

12. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 132 w Wałbrzychu
· Wymiana bramy wejściowej do budynku od strony ulicy (drzwi z szybą, gałko-klamka, zamek + 6 kluczy)

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 07 lipca 2017r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

25.05.2017


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 8 w Szczawnie Zdroju
· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ
· Remont klatki schodowej,(zakres prac należy uzgodnić z właścicielami mieszkań Nr 1 i 3)
· Wymiana części rynien (dach wysoki po uprzedniej ocenie technicznej) wraz z uzupełnieniem brakujących dachówek
· Zamontowanie zabezpieczeń "anty-ptak" na rurze spustowej od strony wejścia do "Ochrony Środowiska" wraz z czyszczeniem elewacji

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nałęczowska 7 w Wałbrzychu
· Remont klatki schodowej (szczegóły uzgodnić z W. Kotynia 533 204 345)

3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Boczna 10-11 w Wałbrzychu
· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ
· Remont klatki schodowej,(zakres prac należy uzgodnić z właścicielami mieszkań Nr 2 i 3 z klatki Nr 10)

4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piotra Skargi 44 w Wałbrzychu
· Remont schodów wejściowych do budynku (front i od podwórka) okładzina schodów - granit

5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 8 w Wałbrzychu
· Wykonanie projektu na wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych oraz drenażu wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami

6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 17 w Wałbrzychu
· Wymiana bramy wejściowej do budynku (osoba do kontaktu - właściciel lokalu nr 1, tel. 668 255 458

7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Boczna 8-9 w Wałbrzychu
· Wykonanie nowej nawierzchni na chodnikach - dojścia do bram wejściowych (kostka lub płytki betonowe)

8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 19 w Wałbrzychu
· Remont - wykonanie schodów terenowych wraz z balustradą

9. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ludowa 34 w Wałbrzychu
· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce uzgodnionej z właścicielami
· Izolacja pionowa ścian piwnic przy użyciu mas bentonitowych

10. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świdnicka 32-40 w Wałbrzychu
· Wykonanie monitoringu parkingu usytuowanego w budynku na poziomie piwnic

11. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krynicka 9 w Wałbrzychu
· Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce uzgodnionej z właścicielami
· Wykonanie chodnika przed budynkiem (nawiązać do bud Nr 7 i 8)
· Izolacja pionowa ścian piwnic przy użyciu mas bentonitowych

12. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krynicka 1 w Wałbrzychu
· Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich

13. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krynicka 7 w Wałbrzychu
· Wymiana rynien od strony wejścia do budynku

14. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krynicka 8 w Wałbrzychu
· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oświetleniem korytarzowym (bez piwnic i strychu)

15. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 157 w Wałbrzychu
· Wymiana pokrycia dachowego z papy wraz z przemurowaniem kominów oraz wymianą rynien i rur spustowych

16. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piasta 7 w Wałbrzychu
· Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej

17. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Reja 37w Wałbrzychu
· Przemurowanie kominów wraz wymianą lawy kominiarskiej

18. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 8 w Wałbrzychu
· Wykonanie chodnika przed budynkiem wraz z wymianą podestu przy wejściu do budynku

19. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 24 w Wałbrzychu
· Wymianę bramy wejściowej oraz okien klatki schodowej
· Wykonanie schodów terenowych (okładzina granitowa) wraz z chodnikiem przed budynkiem

20. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 26 w Wałbrzychu
· Wykonanie poręczy przy wejściu do budynku

21. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 10 w Wałbrzychu
· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oświetleniem korytarzowym

22. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 22 w Wałbrzychu
· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oświetleniem korytarzowym
· Remont klatki schodowej

23. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przebieg 1 w Wałbrzychu
· Wykonanie oświetlenia w komórkach strychowych

24. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piotra Skargi 46 w Wałbrzychu
· Renowację głównej bramy wejściowej,
· Zamontowanie poręczy przy bramie wejściowej

25. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ciechocińska 10 w Wałbrzychu
· Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich
· Wymiana stolarki okiennej i drzwi na klatce schodowej
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce uzgodnionej z właścicielami

26. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ciechocińska 11 Wałbrzychu
· Przemurowanie kominów w części ponad dachem wraz z wymianą tynków w części strychowej

27. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 77 Wałbrzychu
· Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich
· Wymiana tynków elewacji wraz z malowaniem
· Wymiana bramy wejściowej do budynku,
· Wykonanie żwirowych miejsc parkingowych (5 samochodów) od strony podwórka

28. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Asnyka 16 Wałbrzychu
· Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych wraz z przyłączeniami urządzeń

29. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Burczykowskich 16 Wałbrzychu
· Wykonanie termomodernizacji budynku (dokończenie)

30. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szlifierska 16 Wałbrzychu
· Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce uzgodnionej z właścicielami
· Remont klatki schodowej

31. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 6 Wałbrzychu
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce uzgodnionej z właścicielami

32. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grota Roweckiego 7 Wałbrzychu
· Remont klatki schodowej
· Wykonanie projektu na termomodernizację budynku wraz z uzgodnieniami u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

33. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Truskawiecka 7 - 10 Wałbrzychu
· Wykonanie - Naprawa schodów terenowych przy posesji

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 23 czerwca 2017r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).

Wspólnoty Mieszkaniowe nie posiadają przedmiaru robót.
Szczegóły zakresu prac remontowych należy uzgadniać z właścicielami na poszczególnych nieruchomościach.


Ogłoszenie o naborze ofert

22.05.2017


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 22 w Wałbrzychu

 • Wykonanie muru oporowego zabezpieczającego skarpę oraz schody terenowe zgodnie z załączonym projektem i książką obmiarów

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 2 w Wałbrzychu

 • Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
 • Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.
 • Wygrodzenie posesji
 • W wycenie w/w prac należy uwzględnić wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zawarte w piśmie W/N.5183.666.2017.MT z dnia 05-04-2017r.

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 09 czerwca 2017r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

15.03.2017


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór Ofert na wykonanie projektu odwodnienia-drenażu i izolacji pionowej ścian nieruchomości przy ul. Barbusse'a 5 w Wałbrzychu. Projekt ma obejmować również kosztorys inwestorski oraz książkę obmiarów. 

W załączeniu wytyczne ZDKiUM Wałbrzych

Oferty na przedstawione powyżej zadanie w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 31 marca 2017r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

12.01.2017


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grottgera 1 w Wałbrzychu ogłasza nabór Ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej zgodnie z nakazem zawartym w "POSTANOWIENIU nr 1/2017" z dnia 09-01-2017r Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wałbrzycha

Oferty na przedstawione powyżej zadanie w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczy należy składać w terminie do 27 stycznia 2017r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

27.10.2016


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:
 1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rymanowska 13 w Wałbrzychu
  · Remont kapitalny pokrycia dachowego z dachówki + papa (mansardy) wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej
   
 2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Truskawiecka 15 w Wałbrzychu
  · Wykonanie - remont schodów terenowych z wykorzystaniem istniejących stopni kamiennych

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 25 listopada 2016r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).
Wspólnoty Mieszkaniowe nie posiadają przedmiaru robót.

Szczegóły zakresu prac remontowych należy uzgadniać z właścicielami na poszczególnych nieruchomościach.


Ogłoszenie o naborze ofert

11.10.2016


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:
 1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 37 w Wałbrzychu
  · Remont kapitalny pokrycia dachowego z papy wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej
   
 2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Barbusse'a 5 w Wałbrzychu
  · Wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem
  · Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 18 listopada 2016r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).
Wspólnoty Mieszkaniowe nie posiadają przedmiaru robót.

Szczegóły zakresu prac remontowych należy uzgadniać z właścicielami na poszczególnych nieruchomościach.


Ogłoszenie o naborze ofert

27.09.2016


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
 1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 157 w Wałbrzychu (budynek w wykazie zabytków)
  · Termomodernizacja elewacji
  · Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz przemurowaniem kominów,
 2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 22 w Wałbrzychu
  · Wykonania muru oporowego zabezpieczającego skarpę na której posadowiony jest budynek oraz schody terenowe (samowolnie wykonane miejsca parkingowe przez współwłaścicieli nieruchomości)

Oferty na przedstawione powyżej zadania w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 15 października 2016r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).


Ogłoszenie o naborze ofert

31.08.2016


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:
 1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 5 w Wałbrzychu
  · Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej(przedstawić wartość zadania wariantowo w zależności od rodzaju pokrycia)
   
 2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 16 w Wałbrzychu
  · Wykonanie schodów + poręcz - wejście do budynku
  · Remont kapitalny pokrycia dachowego bez przemurowania kominów (przedstawić wartość zadania wariantowo w zależności od rodzaju pokrycia)
   
 3. 3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 24 w Wałbrzychu
  · Remont schodów terenowych wraz z podestem przy bramie wejściowej
   
 4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Osiedle Robotnicze 2 w Wałbrzychu
  · Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.
   
 5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piasta 5 w Wałbrzychu
  · Remont kapitalny pokrycia dachowego bez przemurowania kominów (przedstawić wartość zadania wariantowo w zależności od rodzaju pokrycia)
   
 6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Reja 37 w Wałbrzychu
  · Przemurowanie kominów w części ponad dachem + wymiana tynków w części strychowej

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 30 września 2016r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).
Wspólnoty Mieszkaniowe nie posiadają przedmiaru robót.

Szczegóły zakresu prac remontowych należy uzgadniać z właścicielami na poszczególnych nieruchomościach.


Ogłoszenie o naborze ofert

06.06.2016


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór Ofert na wykonanie projektu odwodnienia-drenażu i izolacji pionowej ścian nieruchomości przy ul. Andersa 9 w Wałbrzychu. Projekt ma obejmować również kosztorys inwestorski oraz książkę obmiarów

Oferty na przedstawione powyżej zadanie w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 08 lipca 2016r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).


Ogłoszenie o naborze ofert

06.06.2016


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Osiedle Robotnicze 8 w Wałbrzychu
· Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętej Jadwigi 1 w Wałbrzychu
· Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie odwodnienia budynku, izolacji pionowej ścian, osuszenia budynku

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 30 czerwca 2016r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).
Wspólnoty Mieszkaniowe nie posiadają przedmiaru robót.

Szczegóły zakresu prac remontowych należy uzgadniać z właścicielami na poszczególnych nieruchomościach.


Ogłoszenie o naborze ofert

31.05.2016


Hydrożel polimerowy – odżywka do gleby na bazie potasu

Posiadanie ogrodu wiąże się z kosztami jego nawadniania. Można jednak je zmniejszyć – nawet o 80%, jednocześnie dostarczając korzeniom roślin do 400x więcej wody.

Odkryj Hydrożel SAP, który:

 • pochłania 400x więcej wody niż wynosi jego objętość
 • uwalnia do systemu korzeniowego niemal 100% zgromadzonych składników
 • magazynuje kationy i nawozy
 • poprawia właściwości fizyczne gleby
 • prowadzi do zmniejszenia częstotliwości i długości podlewań
 • przyspiesza wzrost roślin
 • dba o zdrowy rozwój korzeni
 • jest w pełni bezpieczny dla środowiska naturalnego i zdrowia konsumenta

Zobacz, jak działa środek ->

Dla profesjonalistów i amatorów

Hydrożel powstał zarówno z myślą o właścicielach upraw, jak również o ogrodnikach – hobbystach, którzy chcą uzyskać piękny i zdrowy ogród, ograniczając przy tym zużycie wody. Środek łatwo zaaplikujesz samodzielnie. Jego użycie polecamy:

 • przed wysianiem i przesadzaniem roślin
 • jako bazę dla zakładania trawników
 • zawodowym plantatorom
 • wszystkim osobom, które chcą sobie ułatwić prowadzenie ogrodu

Zapytaj o Hydrożel naszego eksperta lub kup produkt przez Internet
Po więcej informacji zapraszamy na www.tanisklad.pl 


Ogłoszenie o naborze ofert

20.05.2016


II Transza

WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dubois 13 w Wałbrzychu
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami
· Remont klatki schodowej (lamperia - olejna. tynk kwarcowy lub marmolit alternatywnie)

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Basztowej 5 w Wałbrzychu
· Kompleksowy remont komory dawnego zsypu (posadzka - wylewka, ściany - płytki, wymiana drzwi wraz z ościeżnicą)

3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 47 w Wałbrzychu
· Remont kapitalny pokrycia dachowego z papy wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.
· Montaż systemu "antyptak"
· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ (trójfazowy), wymiana instalacji OK, wykonanie instalacji domofonowej
· Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w częściach wspólnych,
· Remont klatki schodowej (lamperia - olejna. tynk kwarcowy lub marmolit alternatywnie)

4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grota Roweckiego 10 w Wałbrzychu
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami

5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 49 w Wałbrzychu
· Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w częściach wspólnych,
· Montaż domofonu cyfrowego

6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 30 w Wałbrzychu
· Remont kapitalny pokrycia dachowego z dachówki wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Truskawiecka 6 w Wałbrzychu
· Wymiana tynków w pomieszczeniu byłej pralni

8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żegiestowska 4 w Wałbrzychu
· Remont kapitalny pokrycia dachowego z dachówki wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 24 czerwca 2016r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).

Wspólnoty Mieszkaniowe nie posiadają przedmiaru robót.

Szczegóły zakresu prac remontowych należy uzgadniać z właścicielami na poszczególnych nieruchomościach.


Ogłoszenie o naborze ofert

12.05.2016


Wspólnota Mieszkaniowa:

1.Piętnastolecia 37 w Wałbrzychu
2.Piętnastolecia 39 w Wałbrzychu
3.Lubiechowska 4 w Wałbrzychu
4.Grota Roweckiego 4 w Wałbrzychu
5.Grota Roweckiego 10 w Wałbrzychu
6.Grota Roweckiego 14 w Wałbrzychu
7.Grota Roweckiego 16 w Wałbrzychu
8.Grota Roweckiego 18 w Wałbrzychu
9.Grota Roweckiego 20 w Wałbrzychu=

Zleca przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności w związku z planowanym konkursem dla Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie nr 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW w ramach RPO WD 2016-2020.

Opis przedmiotu zamówienia: przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie Instytucji Organizującej Konkurs oraz zgodnie z regulaminem konkursu.

Oferta powinna zawierać zakres oferty, możliwy termin realizacji zamówienia, koszt wykonania dokumentacji z podziałem na: cenę za przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz cenę za studium wykonalności.

Termin składania ofert: 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego. Termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.


Ogłoszenie o naborze ofert

27.04.2016


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na wykonanie Audytu energetycznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku (audyt przed realizacją projektu i po zakończeniu projektu - celem dofinansowania z UE)dla następujących obiektów:

1. WM Piętnastolecia 37 w Wałbrzychu
2. WM piętnastolecia 39 w Wałbrzychu
3. WM Lubiechowska 4 w Wałbrzychu
4. WM Grota Roweckiego 10 w Wałbrzychu
5. WM Grota Roweckiego 14 w Wałbrzychu
6. WM Grota Roweckiego 16 w Wałbrzychu
7. WM Grota Roweckiego 18 w Wałbrzychu
8. WM Grota Roweckiego 20 w Wałbrzychu

Oferty na w/w zakres należy składać w siedzibie zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o ul. Wyszyńskiego 3 w terminie do 16-05-2016r


Ogłoszenie o naborze ofert

21.04.2016

 

WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 4 w Wałbrzychu
· Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami
· Izolacja pionowa ścian piwnic (folia kubełkowa), drenaż

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 5 w Wałbrzychu
· Wymiana drzwi wejściowych do budynku
· Montaż domofonu cyfrowego

3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 13 w Wałbrzychu
· Wykonanie schodów + poręcz - wejście do budynku
· Wykonanie ogrodzenia działki przynależnej do posesji

4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 24 w Wałbrzychu
· Remont schodów terenowych wraz z podestem przy bramie wejściowej

5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prosta 27 w Wałbrzychu
· Remont klatki schodowej (lamperia - tynk kwarcowy lub marmolit)

6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 20 w Wałbrzychu
· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ (trójfazowy), wymiana instalacji OK, wykonanie instalacji domofonowej
· Remont klatki schodowej (lamperia - tynk kwarcowy lub marmolit)
· Wymiana drzwi wejściowych do budynku

7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 27 w Wałbrzychu
· Wymiana ławy kominiarskiej, wykonanie drabiny wyrazowej na dach (zakup i dostarczenie drabiny składanej aluminiowej)

8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Osiedle Robotnicze 8 w Wałbrzychu
· Wymiana drzwi wejściowych do budynku
· Montaż domofonu cyfrowego

9. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piotra Skargi 3 w Wałbrzychu
· Naprawa ściany zewnętrznej od strony ulicy (uzupełnienie cegieł + tynk)
· Naprawa biegu schodowego (parter0

10. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 14 w Wałbrzychu
· Zamontowanie na konstrukcji pod dachem zabezpieczeń "anty ptak" (od strony podwórka i PZU)
· Ułożenie wykładziny PCW ostatni bieg schodowy i podest - brama od PZU

11. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krynicka 9 w Wałbrzychu
· Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.
· Wykonanie remontu ciągu pieszego nawiązując do wykonanego już przy bramie Nr 7 i 8

12. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krynicka 9 w Wałbrzychu
· Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.
· Wykonanie remontu ciągu pieszego nawiązując do wykonanego już przy bramie Nr 7 i 8

13. Wspólnota Mieszkaniowa al. Wyzwolenia 13-13A w Wałbrzychu
· Wymiana drzwi wejściowych do budynku w ilości 3 szt., dwie na klatce Nr 13 i jedna na klatce 13A. W/w Wspólnota zastrzega sobie, aby były to drzwi drewniane a ich prospekt i specyfikacja materiałowa była dołączona do oferty

14. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nałęczowska 9 w Wałbrzychu
· Wymiana okna w pomieszczeniu byłej pralni
· Wykonanie nowej opaski betonowej od strony wejścia wraz z wykonaniem stopnia przed wejściem do budynku

15. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 3 w Wałbrzychu
· Remont klatki schodowej (lamperia - tynk kwarcowy lub marmolit)

16. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bema 4 w Wałbrzychu
· Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

17. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 15 w Wałbrzychu
· Wymiana drzwi wejściowych do budynku
· Montaż domofonu cyfrowego

18. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 165-167 w Wałbrzychu
· Remont pokrycia dachowego z papy (daszek nad kl. 167)
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.
· Wymiana okien i drzwi w Czesiach wspólnych
· Wykonanie domofonu cyfrowego (po wymianie bram)
· Wykonanie 2szt krat otwieranych - tunelu pod budynkiem.

19. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętej Jadwigi 1 w Wałbrzychu
· Remont klatki schodowej (alternatywnie podać koszt lamperii olejnej lub marmolit, tynk kwarcowy)

20. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Boczna 10-11 w Wałbrzychu
· Wykonanie dojść do budynku w płytkach betonowych lub kostki brukowej wraz z obrzeżami oraz naprawą schodka przy bramie Nr 10

21. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Młynarska 21 w Wałbrzychu
· Remont klatki schodowej (alternatywnie podać koszt lamperii olejnej lub marmolit, tynk kwarcowy)

22. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 8 w Wałbrzychu
· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ (trójfazowy), wymiana instalacji OK,
· Remont klatki schodowej (lamperia - tynk kwarcowy lub marmolit)
· Wymiana drzwi wejściowych do budynku + okienko owalne
· Wykonanie izolacji pionowej budynku wraz z drenażem
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.

23. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ludowa 20 w Wałbrzychu
· Wymiana okienka piwnicznego - części wspólne 1 szt. uchylne

24. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 16 w Wałbrzychu
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.

25. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bema 2 w Wałbrzychu
· Izolacja pionowa ścian piwnic (folia kubełkowa), drenaż

26. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bema 20 w Wałbrzychu
· Izolacja pionowa ścian piwnic (folia kubełkowa), drenaż
· Termomodernizacja elewacji - styropian gr. 15cm - ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami. I wariant - ściana szczytowa, II wariant pozostałe dwie ściany
· Wymiana przyłącza elektrycznego i częściowo WLZ przed dociepleniem ścian

27. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ludowa 34 w Wałbrzychu
· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ (trójfazowy), wymiana instalacji OK, wykonanie instalacji domofonowej

28. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dubois 13/15 w Wałbrzychu
· Przemurowanie komina wspólnego

29. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 19 w Wałbrzychu
· Przebudowa schodów terenowych (Z ulicy na posesję)

30. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 21 w Wałbrzychu
· Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

31. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Królewiecka 35 w Wałbrzychu
· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ (trójfazowy), wymiana instalacji OK, wykonanie instalacji domofonowej
· Montaż domofonu cyfrowego
· Remont klatki schodowej (lamperia - tynk kwarcowy lub marmolit)
· Wymiana drzwi wejściowych do budynku + daszek nad wejściem,
· Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pelnej
· Wykonanie dojścia do budynku od ulicy (płytki betonowe, kostka brukowa)

32. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Asnyka 14 w Wałbrzychu
· Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

33. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Asnyka 16 w Wałbrzychu
· Wymiana rynien wraz z hakami + pas nadrynnowy

34. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ciechocińska 11 w Wałbrzychu
· Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

35. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ciechocińska 9 w Wałbrzychu
· Naprawa lub wymiana rynien

36. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grota Roweckiego 20 w Wałbrzychu
· Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

37. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 7 w Wałbrzychu
· Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej. (Utylizacja eternitu!!!)

38. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grota Roweckiego 6 w Wałbrzychu
· Remont Elewacji + wymiana okien klatki schodowej

39. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krasińskiego 6 w Wałbrzychu
· Wymiana opraw oświetleniowych na klatce schodowej na ledowe z czujnikiem zmierzchowo ruchowym

40. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szlifierska 2 w Wałbrzychu
· Remont schodów wejściowych do budynku

41. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szlifierska 22 w Wałbrzychu
· Remont klatki schodowej (alternatywnie podać koszt lamperii olejnej lub marmolit, tynk kwarcowy)

42. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Burczykowskich 12 w Wałbrzychu
· Wymiana drzwi wejściowych do budynku + wymiana okna w pralni

43. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Burczykowskich 20 w Wałbrzychu
· Wymiana domofonu - cyfrowy

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 06 czerwca 2016r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).
Wspólnoty Mieszkaniowe nie posiadają przedmiaru robót.


Szczegóły zakresu prac remontowych należy uzgadniać z właścicielami na poszczególnych nieruchomościach.


Ogłoszenie o naborze ofert

10.11.2015


WTBS Spółka z o.o. w Wałbrzychu jako zarządca nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 99 w Wałbrzychu w imieniu wspólnoty tej nieruchomości ogłasza nabór ofert na roboty remontowo – budowlane w następującym zakresie:

1. Remont kapitalny dachu (bez przemurowania kominów) obejmujący:

 • - wymianę pokrycia dachowego z dachówki karpiówki;
 • - wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych;
 • - docieplenie części połaci dachowej nad mieszkaniami
 • - montaż płotków p-śniegowych oraz ław kominiarskich;
 • - odtworzenie innych elementów znajdujących się w połaci dachowej

2. Remont elewacji budynku – termomodernizacja obejmujący:

 • - docieplenie pozostałych ścian elewacji;
 • - kolorystykę elewacji z nawiązaniem do istniejącej

Do obowiązków Wykowawcy należy pełna organizacja i przygotowanie placu budowy w tym przygotowanie wniosku o zajęcie pasa drogowego; wymiana przyłącza energetycznego do budynku;

Po zakończeniu robót należy przedłożyć protokół badania przewodów kominowych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2015r. w siedzibie  tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).


Ogłoszenie o naborze ofert

04.11.2015


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór Ofert na n/w zakres prac dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Soleckiej 8 w Wałbrzychu

Budynek WM Solecka 8 jest budynkiem dwurodzinnym w zabudowie szeregowej.
Wykazany zakres prac dotyczy jedynie klatki Nr 8

 • Remont kapitalny pokrycia dachowego dachówki i papy (nad mansardą) wraz z przemurowaniem komina ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej, wymianą rynien i rur spustowych oraz zamontowanie płotka przeciwśniegowego w obrębie wejścia do budynku,
 • Odnowienie obudowy drewnianych mansard,
 • Naprawa tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji,
 • Naprawa stopni schodowych - wejście do budynku
 • Malowanie korytarza po robotach związanych z wymianą instalacji gazowej

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 27 listopada 2015r. do godz. 14:00 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).
Wspólnoty Mieszkaniowe nie posiadają przedmiaru robót.

Powyższy zakres prac finansowany z kredytu bankowego będzie realizowany w 2016r.

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

16.10.2015


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bardowskiego 15 w Wałbrzychu ogłasza nabór ofert na następujący zakres prac remontowych:

1. Instalacja elektryczna

 • Wymiana instalacji elektrycznej WLZ, wymianę układów pomiarowo-rozliczeniowych dostosowanych do liczników 3 fazowych, wyłącznika głównego, linii zasilających lokale mieszkalne przygotowane do instalacji 3-fazowej, rozdzielnic mieszkaniowych 8S z dwoma zabezpieczeniami,
 • Wykonanie oświetlenia komórek lokatorskich - podłączenie pod licznik danego mieszkania,
 • Montaż oświetlenia zewnętrznego - lampa LED z czujnikiem zmierzchowym,
 • Wymiana oświetlenia klatki schodowej - lampy z czujnikami ruchu
 • Wymiana oświetlenia strychu i ciągów komunikacyjnych w piwnicy

2. Instalacja gazowa

 • Wymiana instalacji gazowej zgodnie z załączonym projektem.

3. Remont klatki schodowej

 • Skucie spękanych i odspojonych tynków wraz z ich uzupełnieniem
 • Wykonanie gładzi gipsowych (ściany i sufity)
 • Lamperie - marmolit lub tynk kwarcowy
 • Pozostałe ściany i sufity malowanie emulsyjne.
 • Wymiana wykładziny,
 • Naprawa lub wymiana stopni schodowych
 • Malowanie balustrad

Oferty na przedstawione powyżej zadanie w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 06 listopada 2015r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).

Wspólnota nie posiada obmiarów.

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

09.10.2015


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 49ABC w Szczawnie Zdroju "REZYDENCJA KASZTANOWA" ogłasza nabór Ofert na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w zakresie zwiększenia miejsc parkingowych kosztem terenów zielonych.

Osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia Wspólnoty Mieszkaniowej pod nr 
tel. 667 577 742.

Wytyczne Wspólnoty Mieszkaniowej

Wykonanie parkingu

Zakres prac:

 1. Wzmocnienie skarpy przy płocie krawężnikiem.

 2. Wykonanie odpowiedniej podbudowy i wyłożenie parkingu płytami betonowymi ażurowymi.

 3. Rozdzielenie parkingu od trawnika krawężnikiem

 4. Obniżenie krawężnika na chodniku na aktualnym parkingu.

 5. Przeniesienie istniejącej piaskownicy z aktualnego miejsca poza obręb parkingu na trawnik i wypełnienie jej świeżym piaskiem. Wymiar piaskownicy ok 4 mkw.

Obrzeża do wykorzystania ze starej piaskownicy.

Uwaga:

 1. Pod projektowanym placem parkingowym przebiega sieć kanalizacji deszczowej od budynku do rowu za płotem oraz sieć energetyczna zasilania lamp parkingowych. Latarnie muszą pozostać na swoim miejscu.

 2. Istniejący na projektowanym terenie chodnik pozostaje - utwardzamy tylko teren przed i za chodnikiem.


Ogłoszenie o naborze ofert

08.09.2015


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Truskawieckiej 12 w Wałbrzychu ogłasza nabór ofert na prace ujęte w załączonej książce obmiarów. 

W sprawie ewentualnych uzgodnień kontakt - Zbigniew Góra tel. 532 157 145

Oferty na przedstawione powyżej zadanie w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 25 września 2015r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

08.09.2015


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sudeckiej 1 w Wałbrzychu ogłasza nabór ofert na naprawę spękanych ścian konstrukcyjnych zgodnie z załączoną "Opinią Techniczną"

Oferty na przedstawione powyżej zadanie w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 25 września 2015r. do godz. 14.00 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).

Wspólnota nie posiada obmiarów.

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

11.08.2015


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza ponowny nabór Ofert na następujące zadania: 

Wspólnota Mieszkaniowa Bema 24 w Wałbrzychu 

 • Wymiana okien klatki schodowej, pralni oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku

Wszelkiego rodzaju informacje, co do zakresu prac udzielą właściciele z mieszkań Nr 2

Wspólnota Mieszkaniowa Świętej Jadwigi 1 w Wałbrzychu

 • Remont klatki schodowej (lamperia - marmolit lub tynk kwarcowy)

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dubois 11 w Wałbrzychu

 • Wykonanie termomodernizacji elewacji (styropian gr. 15cm, cokół 10 cm)

Wspólnota Mieszkaniowa Andersa 9 w Wałbrzychu

 • Remont Kapitalny pokrycia dachowego
 • Remont klatki schodowej (lamperia - marmolit lub tynk kwarcowy)

Wspólnota Mieszkaniowa Młynarska 21 w Wałbrzychu

 • Remont klatki schodowej (lamperia - marmolit lub tynk kwarcowy)

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 4 września 2015r. do godz. 14.00 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).
Wspólnoty Mieszkaniowe nie posiadają przedmiaru robót.


Ogłoszenie o naborze ofert

22.07.2015


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 50 w Wałbrzychu ogłasza nabór Ofert na:
 1. Remont kapitalny pokrycia dachowego z wymianą rynien i rur spustowych oraz zamontowaniem płotków przeciwśniegowych (bez kominów).
 2. Termomodernizacja elewacji (styropian gr. 15cm, siatka, wyprawa elewacyjna mineralna, cokół - styropian 10cm, siatka marmolit)
 3. Wymiana okien klatki schodowej

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 14 sierpnia 2015r. do godz. 14.00 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).
Wspólnota Mieszkaniowa nie posiadają przedmiaru robót.


Ogłoszenie o naborze ofert

16.06.2015


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Buczka 3 w Wałbrzychu

 • Remont elewacji (dwie ściany) zgodnie z załączonym projektem i przedmiarem robót

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bardowskiego 15 w Wałbrzychu

 • Remont klatki schodowej (propozycje różnych wariantów wykonania tzw. lamperii)
 • Remont elewacji poprzez wymianę tynków wraz z malowaniem

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 17 lipca 2015r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

10.06.2015


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Truskawiecka 10 w Wałbrzychu

 • Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.
 • Jedynie przemurowanie kominów w części ponad dachem i wymianę tynków w części strychowej -(alternatywa dla WM na rozpoczęcie remontu)
 • Remont schodów zewnętrznych dla ciągu pieszego Truskawiecka 8-10

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 99 w Wałbrzychu

 • Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic wraz z drenażem

3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krynicka 12 w Wałbrzychu

 • Wymiana drzwi wejściowych do budynku.
 • Montaż domofonu cyfrowego

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 03 lipca 2015r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).
Wspólnoty Mieszkaniowe nie posiadają przedmiaru robót.

Szczegóły zakresu prac remontowych należy uzgadniać z właścicielami na poszczególnych nieruchomościach.


Ogłoszenie o naborze ofert

27.05.2015


WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 8 w Szczawnie Zdroju ponownie ogłasza nabór Ofert na następujące prace:

I Dach i elewacja

 1. Przegląd całej połaci dachowej (dach wysoki) wraz z uzupełnieniem brakujących dachówek, wymianą pękniętych itp.
 2. Czyszczenie rynien, ich konserwacja lub naprawa.
 3. Czyszczenie elewacji (narożnik przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz zamontowanie w tym miejscu zabezpieczeń "anty ptak" na rurze spustowej.

Oferty na przedstawione powyżej zadanie w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 12 czerwca 2015r. do godz. 14.00 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).

Wspólnota nie posiada obmiarów.


Ogłoszenie o naborze ofert

27.04.2015


II Transza

WTBS Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Asnyka 16 w Wałbrzychu
o Wymiana rynien wraz z hakami i rur spustowych, wykonanie pasa nadrynnowego

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Asnyka 18 w Wałbrzychu
· Naprawa - uzupełnienie tynków elewacji

3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Asnyka 26 w Wałbrzychu
· Kompleksowy remont dachu
· Remont elewacji (termomodernizacja nawiązująca do budynku Asnyka 24)
· Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej

4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ciechocińska 12 w Wałbrzychu
· Kompleksowy remont dachu z płotkami przeciw śniegowymi.
· Termomodernizacja elewacji

5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ciechocińska 13 w Wałbrzychu
· Kompleksowy remont dachu z płotkami przeciw śniegowymi

6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Truskawiecka 9 w Wałbrzychu
· Kompleksowy remont dachu z płotkami przeciw śniegowymi

7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szlifierska 8 w Wałbrzychu
· Kompleksowy remont dachu z płotkami przeciw śniegowymi

8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szlifierska 12 w Wałbrzychu
· Kompleksowy remont dachu z płotkami przeciw śniegowymi

9. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szlifierska 22 w Wałbrzychu
· Remont klatki schodowej (propozycje różnych wariantów wykończenia)

10. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grota Roweckiego 7 w Wałbrzychu
· Remont klatki schodowej (propozycje różnych wariantów wykończenia)

11. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Truskawiecka 6 w Wałbrzychu
· Wykonanie projektu izolacji i drenażu budynku wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim (w ofercie uwzględnić wszelkie uzgodnienia)

12. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 47 w Wałbrzychu
· Kompleksowy remont dachu (papowy)

13. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 34 w Wałbrzychu
· Wymiana wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej
· Oferta na zamontowanie i obsługę wodomierzy elektronicznych (prace wykonywane w połączeniu z planowaną wymianą instalacji wodnej)

14. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Burczykowskich 14 w Wałbrzychu
· Remont klatki schodowej (propozycje różnych wariantów wykończenia)
· Białkowanie piwnic - części wspólne

15. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyjaciół Żołnierza 4 w Wałbrzychu
· Remont klatki schodowej (propozycje różnych wariantów wykończenia)
· Zamontowanie zadaszenia nad wejściem do budynku

16. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 6 w Świebodzicach
· Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z instalacją domofonową (inst.. elektryczna dostosowana do odbioru trójfazowego)
· Wyminę instalacji wodnej i kanalizacyjnej
· Remont klatki schodowej (propozycje różnych wariantów wykończenia)
· Wykonanie izolacji ścian piwnic wraz z drenażem

17. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 17 w Wałbrzychu
· Wymiana stolarki w częściach wspólnych tj. brama wejściowa do budynku, okna klatki schodowej, okna w części strychowej, okna w części piwnicznej
· Wykonanie domofonu cyfrowego

18. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dubois 11 w Wałbrzychu
· Wykonanie termomodernizacji elewacji

19. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Barbusse'a 7 w Wałbrzychu
· Termomodernizacja ścian szczytowych

20. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mączna 4 w Wałbrzychu
· Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic wraz z odwodnieniem

21. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mączna 7 w Wałbrzychu
· Remont klatki schodowej (propozycje różnych wariantów wykończenia)

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 05 czerwca 2015r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).
Wspólnoty Mieszkaniowe nie posiadają przedmiaru robót.

Szczegóły zakresu prac remontowych należy uzgadniać z właścicielami na poszczególnych nieruchomościach.


 

  

::  strona główna  ::  do góry  |

 
  WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

© Copyright WTBS - Wszelkie prawa zastrzeżone 
design by TONER