PRAKTYKI - Zarządca nieruchomości
  

 

Praktyki w formie warsztatowej dla kandydatów na zarządców nieruchomości 
 
organizowane w Warszawie i w Wałbrzychu przez Członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości oraz Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert

 

 

Praktyki zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami organizowane przez Członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości oraz Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. i dają szansę kandydatom, po kierunkowych studiach podyplomowych, na uzyskanie państwowych licencji zawodowych w zakresie Zarządzania Nieruchomościami.

 

Uczestnikami zajęć mogą być osoby z wyższym wykształceniem, absolwenci  studiów wyższych związanych z gospodarką nieruchomościami lub studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

 

Program praktyk zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami
1. Formy organizacyjno-prawne podmiotów zarządzających nieruchomościami
2. Organizacja firmy zarządzającej nieruchomościami
3. Komunikacja interpersonalna
4. Sprawozdawczość firm zarządzających nieruchomościami
5. Oprogramowanie komputerowe
6. Przejmowanie nieruchomości w zarządzania
7. Organizacja zaopatrzenia w media
8. Obsługa techniczna budynku
9. Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi
10. Zarządzanie nieruchomościami publicznymi przeznaczonymi pod usługi
11. Zarządzanie nieruchomościami publicznymi i instytucjonalnymi
12. Sposoby korzystania z rejestrów i ewidencji nieruchomości
13. Przygotowanie jednego planu zarządzania wraz z konsultacjami indywidualnymi

Terminy spotkań

- zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie lub w tygodniu od godz. 17.30 (do wyboru przez uczestników), w uzgodnionych wcześniej terminach.

 

Zarządcy prowadzący praktykę

- zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę praktyków rynku nieruchomości

- zajęcia prowadzą członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury

 

Cena 2.000 zł

- możliwość rozłożenia płatności na raty

- istnieje możliwość negocjacji ceny dla kilkuosobowych grup

 

Informacje dodatkowe

- konsultacje ze sporządzonych planów zarządzania odbywają się indywidualnie, również mailowo

- obejmujemy opiekę merytoryczną podczas wpisów w Dziennikach Praktyk oraz przy skompletowaniu dokumentów po zakończeniu praktyki i złożeniu do Ministerstwa Infrastruktury

 

 

W szczególności polecamy praktyki indywidualne, które odbywają się w kilkuosobowych grupach. Praktykanci spotykają się u zarządcy, który omawia z nimi poszczególne bloki tematyczne. Terminy i ilość zajęć ustalają uczestnicy. Plan zarządzania każdemu z osobna pomaga napisać licencjonowany Zarządca - członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, praktyk, współautor książek poświęconych tematyce zarządzania nieruchomościami.

 

Po zakończeniu praktyk uczestnik otrzymuje pełną dokumentację niezbędną do otrzymania licencji zawodowej.

 

Praktykantom nie mogącym uczestniczyć w zajęciach materiały z zajęć wysłane są na maila. Pytania do zarządcy i plan zarządzania w celu jego sprawdzenia również można wysyłać na maila do zarządcy.

 

Ewentualną decyzję o uczestnictwie w praktykach można podjąć po pierwszych zajęciach.

 

Dla kilkuosobowej grupy praktyki zostaną uruchomione w dowolnym terminie.

Informacja i zapisy: Żaneta Szychta, tel. 600 45 39 77, 
mail: zaneta.szychta@wp.pl

 

  

::  strona główna  ::  do góry  |

 
  WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

© Copyright WTBS - Wszelkie prawa zastrzeżone 
design by TONER