Przetargi
  

 

  


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ GARAŻY

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałbrzychu ogłasza przetarg na sprzedaż  działek gruntu nr 194/43, 194/42, 194/36, położonych w Wałbrzychu w obrębie ulic: Szlifierska – Grota Roweckiego – Wyszyńskiego obręb nr 6 Piaskowa Góra z przeznaczeniem na budowę garaży za cenę wywoławczą 97,00 złotych (brutto) za 1m2gruntu.                                               

W załączeniu mapa podziału.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium w wysokości 500,00 złotych w kasie Spółki. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny sprzedaży.

Oferty pisemne należy składać siedzibie Spółki przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 58-309 Wałbrzych do dnia 07 maja 2018r do godziny 1430. Rozpatrzenie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1530

W przypadku wystąpienia więcej niż jedna oferta na jedną działkę zostanie przeprowadzony między zainteresowanymi tą działką przetarg ustny. O jego terminie zainteresowani zostaną poinformowani. do przetargu W przypadku odstąpienia od przetargu ustnego lub niezawarcia umowy kupna – sprzedaży po jego wygraniu w terminie 14 dni licząc od daty wyłonienia kupującego z przyczyn niezależnych od Spółki kwota wadium stanowić będzie bezzwrotne świadczenie na rzecz Spółki.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Spółki nr 03/2017 z dnia 27.12.2017r.

PLIK DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ GARAŻY

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałbrzychu ogłasza przetarg na sprzedaż  działek gruntu nr 194/43, 194/42, 194/41, 194/40, 194/39, 194/38, 194/37, 194/36, 194/46, 194/47, 194/48, 194/49, 194/50, 194/51, 194/52, 194/53, 194/54 położonych w Wałbrzychu w obrębie ulic: Szlifierska – Grota Roweckiego – Wyszyńskiego obręb nr 6 Piaskowa Góra z przeznaczeniem na budowę garaży za cenę wywoławczą 97,00 złotych (brutto) za 1m2 gruntu.                                               

W załączeniu mapa podziału.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium w wysokości 500,00 złotych w kasie Spółki. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny sprzedaży.

Oferty pisemne należy składać siedzibie Spółki przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 58-309 Wałbrzych do dnia 23 kwietnia 2018r do godziny 1430. Rozpatrzenie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1530

W przypadku wystąpienia więcej niż jedna oferta na jedną działkę zostanie przeprowadzony między zainteresowanymi tą działką przetarg ustny. O jego terminie zainteresowani zostaną poinformowani. do przetargu W przypadku odstąpienia od przetargu ustnego lub niezawarcia umowy kupna – sprzedaży po jego wygraniu w terminie 14 dni licząc od daty wyłonienia kupującego z przyczyn niezależnych od Spółki kwota wadium stanowić będzie bezzwrotne świadczenie na rzecz Spółki.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Spółki nr 03/2017 z dnia 27.12.2017r.

PLIK DO POBRANIA:

*   *   *

INFORMACJA:

KOMISJA PRZETARGOWA informuje, że na posiedzeniu w dniu 23.04.2018r rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż działek gruntu pod budowę garaży położonych w Wałbrzychu w obrębie ulic: Szlifierska – Grota Roweckiego – Wyszyńskiego obręb nr 6 Piaskowa Góra.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono nabywców następujących działek: 194/41, 194/40, 194/39, 194/38, 194/37, 194/46, 194/47, 194/48, 194/49, 194/50, 194/51, 194/52, 194/53, 194/54.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ GARAŻU
01.08.2017r.

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałbrzychu zgodnie z obowiązującym Regulaminem ogłasza drugi przetarg na sprzedaż garażu położonego w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 43 działka nr 947 obręb nr 6 Piaskowa Góra za cenę wywoławczą 10.725,00 złotych (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych) netto. 

Garaż można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: 074 6666344 lub 503 188 036 (Pan Błażej Matysiak). 

Z dokumentacją techniczną garażu można zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 w Wałbrzychu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 58-309 Wałbrzych do dnia 18.08.2017r.

 


OGŁOSZENIE 
16.06.2017 

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałbrzychu ogłasza nabór ofert na kupno garażu położonego w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 43 działka nr 947 obręb nr 6 Piaskowa Góra za cenę wywoławczą 14.300,00 złotych (netto).

Garaż można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: 074 6666344 lub 503 188 036 (Pan Błażej Matysiak). Z dokumentacją techniczną garażu można zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 w Wałbrzychu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 58-309 Wałbrzych do dnia 30.06.2017r.

 


 


  

::  strona główna  ::  do góry  |

 
  WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

© Copyright WTBS - Wszelkie prawa zastrzeżone 
design by TONER