A A A
  

OFERTA WSPÓŁPRACY 

  

 

Inwestycje


   

 

Inwestycje zrealizowane 

W latach 1998-2004 - dzięki uzyskanym środkom kredytowym z preferencyjnego kredytu KFM w wysokości ponad 13,6 mln zł oraz partycypacji Gminy Wałbrzych i środkom finansowym WTBS i partycypantów indywidualnych, możliwe było zrealizowanie 185 mieszkań na wynajem o powierzchni użytkowej ponad 9000 m2 w pięciu wybudowanych w latach 1998-2004 budynkach: przy ul. Szlifierskiej 7-15 (36 mieszkań o powierzchni 1807 m2), Przyjaciół Żołnierza 9a/b/c/d (32 mieszkania o powierzchni 1645 m2), Świdnickiej 101 a/b (81 mieszkań o powierzchni 3964 m2) i Dąbrowskiego 19a/b w Wałbrzychu.

W dniu 26.04.2006 r. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. miało przyjemność przekazać kolejne 60 mieszkań na wynajem w budynku przy ul. Traugutta 12J w Boguszowie - Gorcach o powierzchni użytkowej 2.560,40 m2, zrealizowane przy udziale kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w wysokości ponad 3,2 mln złotych.

Łącznie daje to liczbę 245 mieszkań na wynajem o powierzchni użytkowej ponad 11.5 tys. m2 zrealizowanych przez WTBS.

Biorąc pod uwagę wielkość uzyskanych środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w wysokości ponad 16,8 mln zł przeznaczonych na realizację mieszkań na wynajem, WTBS zalicza się do czołówki dolnośląskich TBS-ów.


Realizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Szlifierskiej 7-15 
w Wałbrzychu.

 
Pierwszą inwestycją zrealizowaną przez WTBS jest budynek wielorodzinny zlokalizowany przy Szlifierskiej 7-15 w Wałbrzychu. Jest to budynek pięcioklatkowy, podpiwniczony,  czterokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, wyposażony w instalację telefoniczną i telewizyjną.
Koszty jej realizacji w 70% pokrył kredyt uzyskany w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz Gmina Wałbrzych i partycypanci indywidualni. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku wynosi 1.807 m2
 

 

W zamian za partycypację w kosztach budowy przedmiotowej inwestycji prawo do wskazania najemców 30 mieszkań w budynku otrzymała Gmina Wałbrzych. 

Lokatorzy otrzymali klucze do 1, 2 i 3-pokojowych mieszkań, o powierzchni użytkowej od 35 - 64 m2, wykonanych "pod klucz" tzn. pomalowanych, wyposażonych w wykładzinę podłogową we wszystkich pomieszczeniach, kuchnie wyposażone w kuchenkę gazową z piekarnikiem oraz zlewozmywak dwukomorowy z baterią. Kompletnie wyposażone są także łazienki i pomieszczenia wc. Zużycie ciepłej i zimnej wody w mieszkaniach jest opomiarowane. Ogrzewanie budynku i ciepłą wodę użytkową zapewnia nowoczesna kotłownia opalana gazem.


Realizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 9a-d 
w Wałbrzychu

 
Kolejną inwestycją zrealizowaną przez WTBS jest budynek wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Przyjaciół Żołnierza 9a-d w Wałbrzychu. Jest to budynek czteroklatkowy, podpiwniczony, czterokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, wyposażony w instalację telefoniczną i telewizyjną.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 3,6 mln zł. Koszty jej realizacji w 70% pokrył kredyt uzyskany w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz w 30% Gmina Wałbrzych.

W zamian za 30% partycypację w kosztach budowy przedmiotowej inwestycji prawo do zasiedlenia kompletu - 32 dwupokojowych mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1.645,26 m2 w budynku otrzymała Gmina Wałbrzych. W związku z powyższym klucze do mieszkań otrzymały osoby skierowane do WTBS przez Referat Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, z którymi to osobami WTBS zawarł bezterminowe umowy najmu.
 

 

 

Lokatorzy otrzymali klucze do dwupokojowych mieszkań, o powierzchni użytkowej od 44,02 - 54,20 m2, wykonanych "pod klucz" tzn. pomalowanych, wyposażonych w wykładzinę podłogową we wszystkich pomieszczeniach, kuchnie wyposażone w kuchenkę gazową z piekarnikiem oraz zlewozmywak dwukomorowy z baterią. Kompletnie wyposażone są także łazienki i pomieszczenia wc. Zużycie ciepłej i zimnej wody w mieszkaniach jest opomiarowane. Ogrzewanie budynku i ciepłą wodę użytkową zapewnia nowoczesna kotłownia opalana gazem.
W budynku znajduje się 12 garaży, których budowa sfinansowana została przez WTBS. Zostały one przeznaczone na wynajem lokatorom, wyłonionym w drodze przetargu.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy

640,95 m2

Kubatura budynku 8.043,92 m2
Powierzchnia użytkowa ogółem 2.505,20 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań 1.645,26 m2
Ilość klatek 4
Ilość kondygnacji 4 + podpiwniczenie
Ściany zewnętrzne Wykonane z bloczków gazobetonowych z ociepleniem w systemie ATLAS o współczynniku przenikania ciepła k=0,29 W/m2K
Okna PCV o współczynniku przenikania ciepła k= 1,6 W/m2K
Dach O konstrukcji drewnianej, mansardowy kryty dachówką ceramiczną o współczynniku przenikania ciepła k=0,25W/m2K
Okres realizacji budynku sierpień 1999 r. - styczeń 2001 r.

 

CHARAKTERYSTYKA MIESZKAŃ

Powierzchnia mieszkania (m2)

Ilość mieszkań w budynku.

44,02

2
48,15 2
49,70 6
50,87 6
51,85 4
54,15 6
54,20 6

Realizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Świdnickiej 101a-b 
w Wałbrzychu.

 

W marcu 2000 r. Wałbrzyskie Towarzystw Budownictwa Społecznego rozpoczęło adaptację dawnego budynku motelu na budynek wielorodzinny z mieszkaniami na wynajem. Obiekt będący przedmiotem modernizacji usytuowany został w wałbrzyskiej dzielnicy Rusinów, przy drodze wylotowej z Wałbrzycha w kierunku Kłodzka. Budowę jego rozpoczęto na przełomie lat 1970/1980. 

Przeznaczeniem budynku była częęć hotelowa motelu wraz z kotłownią dla całego kompleksu obiektów i restauracją z zapleczem. Ostatnie prace na tym obiekcie prowadzono do połowy lat osiemdziesiątych. Od tamtej pory budowę przerwano na etapie stanu surowego. W marcu 2000 roku Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wykupiło teren, na którym znajdował się budynek motelu.

 

 


Zaprojektowano adaptację istniejącego w stanie surowym obiektu motelowego na budynek mieszkalny w standardzie TBS. Wykorzystując istniejącą część konstrukcji obiektu po dokonaniu niezbędnych wyburzeń rozpoczęto budowę. Jest to budynek dwuklatkowy, czterokondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), w układzie korytarzowo - galeriowym, przykryty dachem mansardowym.

Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 8 mln zł. Koszty jej realizacji w 70% pokrył Bank Gospodarstwa Krajowego. 30% partycypację zadeklarowała Gmina Wałbrzych. W zamian za 30% partycypację w kosztach budowy przedmiotowej inwestycji prawo do zasiedlenia kompletu 81 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 3.900 m2 w budynku otrzymała Gmina Wałbrzych. Zasiedlenie mieszkań w budynku odbywało się w dwóch etapach.

W miesiącu kwietniu 2001. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zakończyło I etap budowy domu wielorodzinnego przy ul. Świdnickiej 101 w Wałbrzychu. W dniach 18 - 20 kwietnia 2001r. przekazano klucze do pierwszych 27 mieszkań zlokalizowanych w I klatce przedmiotowego budynku. Natomiast w miesiącu czerwcu 2001 r. zakończono II etap budowy - 54 mieszkania, do których klucze przekazano w pierwszych dniach lipca 2001r.

W związku z partycypacją Gminy Wałbrzych w kosztach budowy przedmiotowego budynku klucze do mieszkań otrzymały osoby skierowane do WTBS przez Referat Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, z którymi to WTBS zawarł umowy najmu na czas nie określony.

Lokatorzy otrzymali klucze do 1, 2 i 3-pokojowych mieszkań o powierzchni użytkowej od 32 - 82 m2, wykonanych "pod klucz" tzn. pomalowanych, wyposażonych w wykładzinę podłogową we wszystkich pomieszczeniach, aneksy kuchenne wyposażone w kuchenki elektryczne z piekarnikiem i zlewozmywak z baterią. Kompletnie wyposażone są pomieszczenia sanitarne. Zużycie ciepłej i zimnej wody w mieszkaniach jest opomiarowane. Ogrzewanie budynku zapewnia nowoczesna kotłownia olejowa.

Stosowanie nowych technologii oraz wykorzystanie uwag lokatorów, którzy wprowadzają się do kolejnych nowych budynków jak również wykorzystywanie najlepszych materiałów i urządzeń sprawia, że jakość każdego kolejnego oddanego budynku jest coraz wyższa. Realizowane przez nas budynki przewyższają właściwości energetyczne i wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu dotyczącym budynków realizowanych w ramach środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Dla zminimalizowania kosztów eksploatacji (ogrzewanie i ciepła woda) w budynku przy ul. Świdnickiej, zastosowano po raz pierwszy w Wałbrzychu baterie kolektorów słonecznych. Decyzja ta spowodowana była możliwością obniżenia kosztów dostarczenia ciepłej wody użytkowej dla mieszkań w budynku. Zasilany energią słoneczną system solarny będzie wspomagał, a w pewnych okresach zastępował podgrzewanie c.w.u. przez istniejącą kotłownię olejową. System ten będzie stosowany też w kolejnych budynkach realizowanych przez WTBS. Materiały wykorzystywane do wykonania instalacji wodnych i c.o. spełniają wszystkie normy oraz posiadają niezbędne atesty gwarantujące ich bezawaryjną eksploatację.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU (81 mieszkań)

Powierzchnia zabudowy

1.671,50 m2

Kubatura budynku 24.285,32 m2
Powierzchnia użytkowa ogółem 5.629,89 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań 3.942,73 m2
Ilość klatek 2
Ilość kondygnacji 4
Ściany zewnętrzne Wykonane z bloczków gazobetonowych z ociepleniem w systemie ATLAS o współczynniku przenikania ciepła k=0,29 W/m2K
Okna PCV o współczynniku przenikania ciepła k= 1,1 W/m2K
Dach O konstrukcji drewnianej, mansardowy kryty dachówką ceramiczną

 
 
 CHARAKTERYSTYKA 27 MIESZKAŃ ZASIEDLONYCH W I ETAPIE

Powierzchnia mieszkania (m2)

Ilość mieszkań w budynku.

32,02 1
34,01 2
36,76 1
38,11 1
40,06 1
40,07 2
42,15 2
42,16 9
55,09 1
58,33 1
67,73 3
SUMA  27


 CHARAKTERYSTYKA 54 MIESZKAŃ
ZASIEDLONYCH W II ETAPIE
 

Powierzchnia mieszkania (m2)

Ilość mieszkań w budynku.

38,12 1
38,40 1
39,08 1
42,38 2
42,63 3
43,52 3
43,62 1
43,98 6
44,45 3
45,91 1
47,67 1
48,08 1
48,22 1
48,35 3
48,69 1
49,94 1
50,03 2
50,34 2
50,48 2
50,85 2
51,18 1
51,21 2
52,39 2
53,66 2
60,81 1
62,62 1
64,54 3
67,77 1
71,88 2
82,01 2
SUMA     2.746,57 54

 


Realizacja to dwa budynki z mieszkaniami na wynajem przy ul. Dąbrowskiego 19a/b w Wałbrzychu

 
Zrealizowane przy ul. Dąbrowskiego w Wałbrzychu dwa budynki to obiekty trzykondygnacyjne, podpiwniczone. W każdym z budynków znajduje się 18 mieszkań w trzech typach:

Budynek A

  • 6 mieszkań 3-pokojowych o powierzchni użytkowej 67,40 m2 (z dwoma balkonami)

  • 6 mieszkań 1-pokojowych o powierzchni użytkowej 41,40 m2 (z balkonem)

  • 6 mieszkań 1-pokojowych o powierzchni użytkowej 40,30 m2

Budynek B

  • 6 mieszkań 3-pokojowych o powierzchni użytkowej 67,40 m2 (z dwoma balkonami)

  • 6 mieszkań 1-pokojowych o powierzchni użytkowej 41,40 m2 (z balkonem)

  • 6 mieszkań 1-pokojowych o powierzchni użytkowej 40,30 m2

 

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wszystkich 36 mieszkań w budynkach wynosi 1789,2 m2.

Wszystkie mieszkania wykończone są "pod klucz" tzn. pomalowane, łazienki wyposażone są w armaturę sanitarną, kuchnie w kuchenki gazowe z piekarnikiem, na podłogach w przedpokojach i pokojach panele, natomiast w kuchniach i łazienkach wykładzina PCV.

W każdym z budynków znajduje się jedno mieszkanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z własnym niezależnym podjazdem.
W budynkach znajdują się komórki lokatorskie, garaże oraz pomieszczenia na wózki i rowery.

 

 


ADAPTACJA BUDYNKU ŁAŹNI POKOPALNIANEJ NA BUDYNEK Z MIESZKANIAMI NA WYNAJEM PRZY UL. TRAUGUTTA 12J W BOGUSZOWIE - GORCACH

 
W dniu 26.04.2006 r. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. miało przyjemność przekazać kolejne 60 mieszkań na wynajem w budynku przy ul. Traugutta 12J w Boguszowie - Gorcach o powierzchni użytkowej 2.560,40 m2, zrealizowane przy udziale kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w wysokości ponad 3 mln złotych.

Zasiedlany budynek przy ul. Traugutta 12J w Boguszowie - Gorcach to inwestycja mieszkaniowa zrealizowana przy udziale środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, Gminy Boguszów - Gorce i WTBS.
Jest to adaptacja budynku dawnej łaźni kopalnianej. Budowa została rozpoczęta w listopadzie 2004r. po zapewnieniu środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Zrealizowany przy ul. Traugutta 12J budynek to obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony. W budynku znajduje się 60 mieszkań w tym 52 dwupokojowe o metrażu od 37,85 m2 do 41,61 m2 oraz 8 mieszkań trzypokojowych o metrażu 51,36 m2 i 57,61 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich 60 mieszkań w budynku wynosi 2560,40m2.
Wszystkie mieszkania wykończone są "pod klucz" tzn. pomalowane, łazienki wyposażone są w armaturę sanitarną, aneksy kuchenne w kuchenki gazowe z piekarnikiem, na podłogach w przedpokojach i pokojach panele, natomiast w łazienkach - płytki ceramiczne.
W budynku znajdują się dwa mieszkania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się komórki lokatorskie oraz pomieszczenia na wózki i rowery.
Dla zminimalizowania kosztów eksploatacji (ogrzewanie i ciepła woda) w budynku przy ul. Traugutta 12J, zastosowano baterie kolektorów słonecznych. Decyzja ta spowodowana była możliwością zmniejszenia kosztów dostarczenia ciepłej wody użytkowej dla mieszkań w budynku. Zasilany energią słoneczną system solarny będzie wspomagał podgrzewanie c.w.u. przez istniejącą kotłownię gazową.
W związku z partycypacją Gminy Boguszów - Gorce w kosztach budowy przedmiotowego budynku klucze do mieszkań otrzymają osoby skierowane do WTBS przez Urząd Miejski w Boguszowie - Gorcach, z którymi to WTBS zawrze umowy najmu na czas nie określony.

Aby zamieszkać w przydzielonych mieszkaniach lokatorzy skierowani do WTBS musieli spełnić kryteria Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.1995 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 654 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.07.2000 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 719 z późn. zm.)

Czynsz za przedmiotowe mieszkania wyniesie 7,50 zł/m2 powierzchni użytkowej. Wraz z czynszem najemcy opłacać będą media (co., cw, wywóz nieczystości).
Mamy nadzieję, że wybudowane przez WTBS mieszkania na wynajem, chociaż częściowo zaspokoją potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Gminy Boguszów - Gorce o średnich dochodach, nieposiadających własnego mieszkania lub chcących zamienić posiadane mieszkanie na mieszkanie o wyższym standardzie. Należy również bardzo mocno podkreślić, że budynek ten nie powstałby bez zaangażowania Gminy Boguszów - Gorce - zwłaszcza Pana Burmistrza Mariana Nogasia, a współpracę władz Gminy z WTBS można określić jako wzorcową. Liczymy na kolejne inwestycje mieszkaniowe realizowane wspólnie z Gminą Boguszów - Gorce.

   
 
   
 
   
 
    
 
   


 

 

 

 

  

do góry  |

  © Copyright WTBS Wałbrzych - Wszelkie prawa zastrzeżone 
design by TONER