A A A
  

OFERTA WSPÓŁPRACY 

  

 

Przetargi


   

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ GARAŻU
04 grudnia 2019 r.

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałbrzychu zgodnie z obowiązującym Regulaminem ogłasza II przetarg na sprzedaż garażu nr 2 położonego w Wałbrzychu przy ulicy Szlifierskiej działka nr 950 obręb nr 6 Piaskowa Góra za cenę wywoławczą 12.600,00 złotych (dwanaście tysięcy sześćset złotych) netto. Oględzin garażu można dokonać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu: 74/666 63 44.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 58-309 Wałbrzych do dnia 10 stycznia 2020 r. Otwarcie ofert nastąpi 13. 01. 2020r

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ GARAŻU
15 października 2019 r.

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałbrzychu zgodnie z obowiązującym Regulaminem ogłasza przetarg na sprzedaż garażu nr 2 położonego w Wałbrzychu przy ulicy Szlifierskiej działka nr 950 obręb nr 6 Piaskowa Góra za cenę wywoławczą 15.600,00 złotych (piętnaście tysięcy złotych) netto.  Oględzin garażu można dokonać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu: 74/666 63 44 (Pan Błażej Matysiak).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 58-309 Wałbrzych do dnia 15 listopada 2019 r.

Nabór ofert ogranicza się do mieszkańców budynków zarządzanych przez WTBS lub będących własnością WTBS położonych przy ulicy Wrocławskiej 43, 41, 39, 37, 35, przy ulicy Szlifierskiej  1-15, 2-22 oraz przy ul Wyszyńskiego 2-10

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ GARAŻY

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałbrzychu ogłasza przetarg na sprzedaż  działek gruntu nr 194/43, 194/42, 194/36, położonych w Wałbrzychu w obrębie ulic: Szlifierska – Grota Roweckiego – Wyszyńskiego obręb nr 6 Piaskowa Góra z przeznaczeniem na budowę garaży za cenę wywoławczą 97,00 złotych (brutto) za 1m2gruntu.                                               

W załączeniu mapa podziału.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium w wysokości 500,00 złotych w kasie Spółki. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny sprzedaży.

Oferty pisemne należy składać siedzibie Spółki przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 58-309 Wałbrzych do dnia 07 maja 2018r do godziny 1430. Rozpatrzenie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1530

W przypadku wystąpienia więcej niż jedna oferta na jedną działkę zostanie przeprowadzony między zainteresowanymi tą działką przetarg ustny. O jego terminie zainteresowani zostaną poinformowani. do przetargu W przypadku odstąpienia od przetargu ustnego lub niezawarcia umowy kupna – sprzedaży po jego wygraniu w terminie 14 dni licząc od daty wyłonienia kupującego z przyczyn niezależnych od Spółki kwota wadium stanowić będzie bezzwrotne świadczenie na rzecz Spółki.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Spółki nr 03/2017 z dnia 27.12.2017r.

PLIK DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ GARAŻY

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałbrzychu ogłasza przetarg na sprzedaż  działek gruntu nr 194/43, 194/42, 194/41, 194/40, 194/39, 194/38, 194/37, 194/36, 194/46, 194/47, 194/48, 194/49, 194/50, 194/51, 194/52, 194/53, 194/54 położonych w Wałbrzychu w obrębie ulic: Szlifierska – Grota Roweckiego – Wyszyńskiego obręb nr 6 Piaskowa Góra z przeznaczeniem na budowę garaży za cenę wywoławczą 97,00 złotych (brutto) za 1m2 gruntu.                                               

W załączeniu mapa podziału.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium w wysokości 500,00 złotych w kasie Spółki. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny sprzedaży.

Oferty pisemne należy składać siedzibie Spółki przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 58-309 Wałbrzych do dnia 23 kwietnia 2018r do godziny 1430. Rozpatrzenie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1530

W przypadku wystąpienia więcej niż jedna oferta na jedną działkę zostanie przeprowadzony między zainteresowanymi tą działką przetarg ustny. O jego terminie zainteresowani zostaną poinformowani. do przetargu W przypadku odstąpienia od przetargu ustnego lub niezawarcia umowy kupna – sprzedaży po jego wygraniu w terminie 14 dni licząc od daty wyłonienia kupującego z przyczyn niezależnych od Spółki kwota wadium stanowić będzie bezzwrotne świadczenie na rzecz Spółki.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Spółki nr 03/2017 z dnia 27.12.2017r.

PLIK DO POBRANIA:

*   *   *

INFORMACJA:

KOMISJA PRZETARGOWA informuje, że na posiedzeniu w dniu 23.04.2018r rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż działek gruntu pod budowę garaży położonych w Wałbrzychu w obrębie ulic: Szlifierska – Grota Roweckiego – Wyszyńskiego obręb nr 6 Piaskowa Góra.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono nabywców następujących działek: 194/41, 194/40, 194/39, 194/38, 194/37, 194/46, 194/47, 194/48, 194/49, 194/50, 194/51, 194/52, 194/53, 194/54.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ GARAŻU
01.08.2017r.

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałbrzychu zgodnie z obowiązującym Regulaminem ogłasza drugi przetarg na sprzedaż garażu położonego w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 43 działka nr 947 obręb nr 6 Piaskowa Góra za cenę wywoławczą 10.725,00 złotych (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych) netto. 

Garaż można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: 074 6666344 lub 503 188 036 (Pan Błażej Matysiak). 

Z dokumentacją techniczną garażu można zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 w Wałbrzychu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 58-309 Wałbrzych do dnia 18.08.2017r.

 


OGŁOSZENIE 
16.06.2017 

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałbrzychu ogłasza nabór ofert na kupno garażu położonego w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 43 działka nr 947 obręb nr 6 Piaskowa Góra za cenę wywoławczą 14.300,00 złotych (netto).

Garaż można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: 074 6666344 lub 503 188 036 (Pan Błażej Matysiak). Z dokumentacją techniczną garażu można zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 w Wałbrzychu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 58-309 Wałbrzych do dnia 30.06.2017r.

 


 

 

 

 

  

do góry  |

  © Copyright WTBS Wałbrzych - Wszelkie prawa zastrzeżone 
design by TONER