Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków


Informujemy, że na podstawie Decyzji nr WR.RZT.70.137.2022 z dnia 26.04.2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji wprowadza stawki za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków wg wyodrębnionych grup: gospodarstwa domowe - za 1m³ dostarczonej wody - 9,72 zł brutto - za 1m³ odprowadzonych ścieków - 13,42 zł brutto, podmioty gospodarcze - za 1m3 dostarczonej wody - 9,72 zł netto za 1m³ odprowadzonych ścieków - 13,42 zł netto za 1m³ plus 8% VAT.
Razem stawka wynosi 23,14 zł brutto, dla podmiotów gospodarczych 23,14 netto plus 8% VAT.
Zmiana stawek obowiązuje od 30 maja 2023 roku.

Zarząd WTBS

 

Decyzja_WR-RZT-70-137-2022_22-05-2024