Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z kominami


Zakres prac:

 • Przemurowanie kominów (cegła klinkierowa).
 • Wymiana pokrycia dachowego na nową z papy termozgrzewalnej, dwuwarstwowej (papa 5,2 mm, - 20 ⁰C) wraz z częściową wymianą deskowania.
 • Wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej.
 • Wymiana rynien i rur spustowych.
 • Wywiezienie i utylizacja odpadów.

Termin realizacji zadania:

 • Określony Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej po wyborze oferty.

Okres gwarancji:

 • 36 miesięcy od daty odbioru dachu.

Termin związania ofertą:

 • 60 dni

Miejsce złożenia oferty:

 • Sekretariat – WTBS sp. z o.o. w Wałbrzychu; ul. Wyszyńskiego 3.

Termin składania ofert:

 • 16 października 2022 roku.

Osoba upoważniona do kontaktu:

 • Pracownicy Działu Technicznego WTBS tel. 74 6666 345 i 74 6666 344.

Sposób złożenia oferty:

 • Ofert należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z kominami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piotra Skargi 46 w Wałbrzychu”.