Ogłoszenia o zbycie prawa własności (garaż nr 2)


ogłoszenia o zbycie prawa własności nieruchomości użytkowej (garaż w zabudowie zwartej) położone przy ul. Wrocławskiej 43 w Wałbrzychu nr działki 946, obręb ewidencyjny Piaskowa Góra Nr 6. Nieruchomość stanowi własność Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Wałbrzychu.

PREZES ZARZĄDU WTBS Sp. z o.o. OGŁASZA PISEMNY OGRANICZONY

(do właścicieli i najemców WM Wrocławska 43) PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWEJ (GARAŻ NR 2 W ZABUDOWIE ZWARTEJ) POŁOŻONEGO PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 43 NR DZIAŁKI 946, OBRĘB EWIDENCYJNY PIASKOWA GÓRA Nr 6 W WAŁBRZYCHU.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 28 listopada 2022r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 29.11.2022 r. o godz. 10:00

w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.

 
Pełna treść ogłoszenia

Załącznik PDF - ogłoszenie

Załączniki:

PDF SIWS i załącznik Word

Mapa działki