Regulamin rozliczania kosztów ciepła pochodzącego z własnego źródła należącego do WTBS.


Uwaga z dniem 29.03.2024r. ulega zmianie Regulamin rozliczania kosztów ciepła pochodzącego z własnych źródeł należących do WTBS oraz zmiany zasad opłat za energię cieplną dostarczaną do lokali mieszkalnych w budynkach TBS wyposażonych w kotłownie lokalne, wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 05/2024 z dnia 28.02.2024r.