Ogłoszenie w sprawie


Informujemy, że na stronie www.wtbs.walbrzych.pl w zakładce Ogłoszenia zostanie zamieszczony wzór wniosku, który osoby zainteresowane będą mogły wydrukować i po wypełnieniu dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami do siedziby WTBS ul. Wyszyńskiego 3 w Wałbrzychu. Dokumenty należy składać w pokoju nr 5.
Informacja telefoniczna 74/6666354
Zarządca WTBS - Wałbrzych

Pismo Gmina Wałbrzych

Wniosek wykup III etap

Zarządzenie w sprawie określenia zasad wykupu byłych mieszkań zakładowych

Umowa WTBS Sp.z.o.o z Najemca dokumentacja do sporzadzenia wniosku