Ogłoszenie o zmianie przyjmowania wniosków


WTBS Sp. z o.o. informuje,
iż wnioski dotyczące wykupu mieszkań zakładowych przyjmowane są w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz w środy od 08:00 do 14:00.
Informacji telefonicznych udzielamy pod nr 746666350 codziennie w godzinach od 09:00 do 11:00.