Telefon   +48 746 666 340

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetarg – konkurs ofert na prace budowlane ul. Al. Wyzwolenia 13, 13a w Wałbrzychu termin do 30.06.2022 roku

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Al. Wyzwolenia 13,13a w Wałbrzychu.

Zaprasza do złożenia oferty na: remont elewacji, dachu, balkonów i kominów wg. dokumentacji dostępnej w dziale technicznym WTBS oraz oględzin obiektu.

Przedmiot zamówienia :

Budynek Al. Wyzwolenia 13

 • remont elewacji frontowej i tylnej
 • remont balkonów na elewacji frontowej
 • remont pokrycia dachowego z dachówki karpiówki
 • remont pokrycia dachowego z blachy wieżyczki
 • remont kominów ponad dachem
 • remont kominów pod dachem
 • remont nadproży otworów okiennych w piwnicach
 • remont balkonów na elewacji tylnej – odprowadzenie wód deszczowych
 • remont drewnianych schodów na klatce schodowej
 • naprawa spękania ściany na strychu

Budynek Al. Wyzwolenia 13a

 • remont elewacji frontowej i bocznej
 • remont balkonów 1 i 2 kondygnacji
 • remont pokrycia dachowego z dachówki karpiówki
 • remont kominów ponad dachem
 • remont kominów pod dachem
 • remont tynków i podłóg na strychu
 • wymiana stolarki okiennej / strych, klatka schodowa
 • remont tynków na klatce schodowej
 • remont drewnianych schodów i podłóg na klatce schodowej
 • remont tynków w piwnicach


1. Termin realizacji zamówienia wg. decyzji wspólnoty mieszkaniowej
2. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru / zabezpieczenie gwarancji: gotówka – 3% wartości prac wg. oferty lub zabezpieczenie bezgotówkowe ubezpieczenie gwarancji należytego wykonania prac
3. Termin związania ofertą 60 dni
4. Miejsce złożenia oferty Sekretariat WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3
5. Termin składania ofert 30.06.2022
6. Termin otwarcia ofert 10.07.2022
7. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: pracownicy działu technicznego
    Tel: 74 6666 345; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wraz z kosztorysem ofertowym
9. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie, oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy


UWAGA:
Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenionego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.
Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo ilościowy.