„Remont i odnowa budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Wałbrzychu przy ulicy Jana Brzechwy 3, przy ulicy Adama Mickiewicza 47-49, przy ulicy Młynarskiej 21, przy ulicy Świętej Jadwigi 1 oraz przy ulicy Mącznej 4”.

 

 
 

 

 

Krótki opis projektu:

Tytuł projektu: „Remont i odnowa budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Wałbrzychu przy ulicy Jana Brzechwy 3, przy ulicy Adama Mickiewicza 47-49, przy ulicy Młynarskiej 21, przy ulicy Świętej Jadwigi 1 oraz przy ulicy Mącznej 4”.

Celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych, jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb beneficjentów: 1. Poprawa warunków użytkowania budynków mieszkalnych, 2. Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków mieszkalnych, 3. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych.

Realizacja projektu rozwiąże częściowo problemy wskazane w programie rewitalizacji. Dodatkowo, realizacja projektu przyniesie korzyści, tj. zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury mieszkaniowej, w tym dla osób niepełnosprawnych; pozytywny wpływ na rozwój społeczny i ekonomiczny społeczności lokalnej; częściowe ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków.

Wartość projektu: 1 004 830,07 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 783 213,54 PLN

 

 


  

::  strona główna  ::  do góry  |

 
  WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

© Copyright WTBS - Wszelkie prawa zastrzeżone 
design by TONER