A A A
  

OFERTA WSPÓŁPRACY 

  

 

Nabór ofert na roboty remontowo - budowlane


   

 

Ogłoszenie o naborze ofert

19.07.2019


Nabór ofert na roboty remontowo - budowlane na rok2019 r.

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze ofert

27.06.2019

  
WTBS Sp. z o.o. – Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na n/w zakres prac dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych

1.       Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grota Roweckiego 14 w Wałbrzychu

·          Wymiana instalacji elektrycznej WLZ (trójfazowy), wymiana instalacji OK,

2.       Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grota Roweckiego 4 w Wałbrzychu

·          Wymiana instalacji elektrycznej WLZ (trójfazowy), wymiana instalacji OK,

·          Wykonanie schodów + poręcz – wejście do budynku

·          Remont klatki schodowej (lamperia – tynk kwarcowy lub marmolit)

3.        Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grota Roweckiego 20 w Wałbrzychu

·          Wymiana drzwi – wejście na strych

4.       Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 35 w Wałbrzychu

·          Docieplenie elewacji

5.       Wspólnota Mieszkaniowa ul. Asnyka 16 w Wałbrzychu

·          Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

6.       Wspólnota Mieszkaniowa ul. Asnyka 22 w Wałbrzychu

·          Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

·          Naprawa stopnia przed wejściem do budynku

7.       Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ciechocińska 2 w Wałbrzychu

·          Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej

8.       Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ciechocińska 11 w Wałbrzychu

·          Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

·          Docieplenie elewacji

9.       Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ciechocińska 12 w Wałbrzychu

·          Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

10.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Burczykowskich 12 w Wałbrzychu

·          Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

·          Docieplenie elewacji

11.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Burczykowskich 18 w Wałbrzychu

·          Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

·          Docieplenie elewacji

12.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Burczykowskich 20 w Wałbrzychu

·          Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

13.    Wspólnota Mieszkaniowa al. Obrońców Pokoju 12 w Wałbrzychu

·          Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

·          Docieplenie elewacji

·          Montaż domofonu cyfrowego

14.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 1 w Wałbrzychu

·          Odwodnienie budynku – drenaż

·          Izolacja pionowa ścian piwnicznych

·          Ocieplenie elewacji

·          Naprawa muru oporowego

15.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 6 w Wałbrzychu

·          Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku.

·          Montaż domofonu cyfrowego

16.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Pokoju 16 w Wałbrzychu

·          Remont uszkodzonego komina.  

17.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żołnierska 1 w Wałbrzychu

·          Wymiana pasów nadrynnowych

18.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 165-167 w Wałbrzychu

·          Remont pokrycia dachowego z papy (daszek nad kl. 167)

·          Termomodernizacja elewacji – styropian gr. 15cm – ściany piwniczne styropian gr. 5 cm, tynki mineralne w kolorystyce jasnej uzgodnionej z właścicielami.

·          Wymiana okien i drzwi w częściach wspólnych

·          Wymiana WLZ + OK

·          Remont klatki schodowej (lamperia – tynk kwarcowy lub marmolit)

19.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dubois 11 w Wałbrzychu

·          Izolacja pionowa + drenaż

20.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dubois 15 w Wałbrzychu

·          Wymiana instalacji elektrycznej WLZ (trójfazowy), wymiana instalacji OK,

21.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dubois 37 w Wałbrzychu

·          Izolacja pionowa + drenaż

·          Wykonanie chodnika – dojście do budynku z kostki brukowej

22.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bema 24 w Wałbrzychu

·          Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą tynków w części strychowej.

·          Wymiana instalacji elektrycznej WLZ (trójfazowy), wymiana instalacji OK,

23.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Barbusse’a 7 w Wałbrzychu

·          Wymiana instalacji elektrycznej WLZ (trójfazowy), wymiana instalacji OK,

24.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Boczna 6-7 w Wałbrzychu

·          Wymiana czapki kominowej kl. Nr 7

25.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Boczna 8-9 w Wałbrzychu

·          Wymiana WLZ + OK

·          Remont klatki schodowej (lamperia – tynk kwarcowy lub marmolit)

26.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Moniuszki 39 w Wałbrzychu

·          Docieplenie ściany szczytowej

27.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Andersa 9 w Wałbrzychu

·          Remont klatki schodowej (lamperia – tynk kwarcowy lub marmolit)

28.    Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świdnicka 32-40 w Świebodzicach

·          Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych

·          Remont klatki schodowej (lamperia – tynk kwarcowy lub marmolit)

 

Oferty na przedstawione powyżej zadania wraz z proponowaną gwarancją w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą należy składać w terminie do 02 sierpnia 2019r. do godz. 1400 u zarządcy tj. WTBS Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3 pokój 112 (sekretariat).

Wspólnoty Mieszkaniowe nie posiadają przedmiaru robót.

Szczegóły zakresu prac remontowych należy uzgadniać z właścicielami na poszczególnych nieruchomościach.


ZAPYTANIE OFERTOWE

07.02.2019

 

Nazwa projektu:
"Podniesienie efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Piętnastolecia 37 w Wałbrzychu oraz Piętnastolecia 39 w Wałbrzychu"

PLIKI DO POBRANIA:


 

 

  

do góry  |

  © Copyright WTBS Wałbrzych - Wszelkie prawa zastrzeżone 
design by TONER